Om

Jeg er eksamineret tegnsprogstolk i 2005 fra tolkeuddannelsen i Århus. Jeg har lige siden første dag som eksamineret tegnsprogstolk arbejdet fast hos flere tolkebureauer. I august 2018 var tiden inde til selv at prøve kræfter med alt fra lige fra modtagelse og planlægning af tolkebestilling, udførelse af tegnsprogstolkning og sidst men ikke mindst efterbehandling.

Da jeg er bosat i Århus, tilbyder jeg som udgangspunkt tegnsprogstolkning i hele Jylland. Dog kan tegnsprogstolkninger på Fyn, Sjælland og udlandet også sagtens komme på tale.

Jeg tilbyder tegnsprogstolkning, TSK-tolkning samt taktiltolkning. Derudover har jeg kendskab til fjerntolkning via diverse platforme og har også taget efteruddannelsen til fjerntolk hos tolkeuddannelsen.

Jeg har igennem mine år som tegnsprogstolk opnået et bredt kendskab til alverdens typer af tolkninger. Det være sig sociale tolkninger hos DNTM, uddannelsestolkninger hos STUK eller arbejdsmarkedstolkninger via diverse jobcentre etc. Derudover er jeg i 2023 blevet certificeret retstolk til at kunne tolke civil- og strafferetssager ved domstolene.

Det betyder meget for mig, at jeg kan tilbyde mine kunder sikkerhed og fleksibilitet. Det vil jeg gerne give, så du som kunde føler dig sikker på, at du får tolk til det, du har brug for. Samtidig indgår jeg i et bredt netværk, hvor jeg samarbejder med nogle af de dygtigste tolke, så jeg har mulighed for at give tolkningen videre, såfremt jeg er forhindret, eller ikke har mulighed selv at påtage mig tolkningen. På denne side opdaterer jeg løbende mine samarbejdspartnere.

Ift. tavshedspligt følger jeg gældende dansk retspleje, dvs. persondata-, straffe- og forvaltningsloven. Tavshedspligten skal sikre, at virksomhedsfortrolige oplysninger og/eller at oplysninger om enkeltpersoners private forhold ikke må videregives til andre.

Står du derude og mangler en tegnsprogstolk, så tøv ikke med at navigere hen på min kontaktside. Her kan du finde mine kontaktoplysninger, og som udgangspunkt kan du godt regne med svar indenfor max 24 timer. I ferieperioder eller ved længere fravær forsøger jeg at sætte autosvar på.

Tegnsprogstolk
Tegnsprogstolk Kasper Bisgaard Andreasen