Siden sidst

…er der sket det, at jeg er blevet medlem af Brancheforeningen for Leverandører af Dansk Tegnsprogstolkning.

Alle virksomheder, der har levering af dansk tegnsprogstolkning som sit primære formål, kan blive medlem af brancheforeningen.

Foreningens formål er:
– varetage branchens politiske interesser
– kommunikation af branchens budskaber og interesser
– sikre sunde konkurrencevilkår
– sikre tolkebranchens fremtidige virke
– videndeling

Derudover har jeg valgt at oprette mig på findtolk.nu, som er et website med leverandører af tegnsprogstolkning på landsplan. Ikke alle er oprettet her, men har man brug for en tegnsprogstolk, kan man da kigge ind forbi dette site.